Władze Spółki

 

Zarząd

Ireneusz Perkowski - Prezes Zarządu

Małgorzata Moskal - Wiceprezes Zarządu

Mariusz Rechul - Wiceprezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Aleksander Kolmas – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Rafał Kozłowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

Ewa Stachurska – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Michał Koszyk – Członek Rady Nadzorczej,

Dominik Kudyba – Członek Rady Nadzorczej