Ogłoszenie nr 1084018

Wykonanie sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z kanalizacją teletechniczną zasilającej z PWl budynki przy ulicy Dwornickiego 1, 3abc, 5ab, 7, 9ab, Gałczyńskiego 1-3, 2, 5, 7, 7a, 9, Matejki 3, 5-17, Zacisze 1, 3, 11, 15, 22, Zacisze Boczna lab, 3 w Jaworznie.

Data publikacji ogłoszenia: 25-01-2018
Termin składania ofert: 10-02-2018
Numer ogłoszenia: 1084018
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z kanalizacją teletechniczną zasilającej z PWl budynki przy ulicy Dwornickiego 1, 3abc, 5ab, 7, 9ab, Gałczyńskiego 1-3, 2, 5, 7, 7a, 9, Matejki 3, 5-17, Zacisze 1, 3, 11, 15, 22, Zacisze Boczna lab, 3 w Jaworznie.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawierają:

  • Projekt Umowy
  • Projekt Budowlano-Wykonawczy
  • Cztery przedmiary robót, z podziałem na Technologię, Likwidację, Demontaż SWC, Teletechnikę,
  • Wytyczne do wykonania sieci cieplnych preizolowanych S.C.E. Jaworzno III Sp. z o.o.

Załączniki do pobrania:

Wybrany wykonawca: PPUR ELMAR, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17, 32-540 Chrzanów
Informacja o udzieleniu zamówienia: /images/ogloszenia/1084018/wynik/informacja o udzieleniu zamówienia.pdf