Ogłoszenie nr 1093061

Wykonanie sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z kanalizacją teletechniczną zasilającej z PWl budynki przy ulicy Grunwaldzka 3, Różana 1, 2, 3, 4, 6, 8, Sportowa 10, 12, 14 w Jaworznie.

Data publikacji ogłoszenia: 02-03-2018
Termin składania ofert: 19-03-2018
Numer ogłoszenia: 1093061
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z kanalizacją teletechniczną zasilającej z PWl budynki przy ulicy Grunwaldzka 3, Różana 1, 2, 3, 4, 6, 8, Sportowa 10, 12, 14 w Jaworznie.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawierają:

  • Projekt Umowy
  • Projekt Budowlano-Wykonawczy
  • Cztery przedmiary robót, z podziałem na Technologię, Likwidację, Demontaż SWC, Teletechnikę
  • Wytyczne do wykonania sieci cieplnych preizolowanych S.C.E. Jaworzno III Sp. z o.o.

Załączniki do pobrania:

Wybrany wykonawca: PPUR ELMAR, ul. Kardynała Wyszyńskiego 17, 32-540 Chrzanów
Informacja o udzieleniu zamówienia: /images/ogloszenia/1093061/wynik/informacja o udzieleniu zamówienia.pdf