Ogłoszenie nr 1093863

Wykonanie sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z kanalizacją teletechniczną zasilającej z PWl budynki przy ulicy Inwalidów Wojennych 1-3, 2, 5, 6, 6a, 8, 10 dz. 5/75, 10 dz. 53, 14, 16, Puszkina dz. 16/57, 16/58, Puszkina 2, 5, Wita Stwosza 4ab w Jaworznie.

Data publikacji ogłoszenia: 06-03-2018
Termin składania ofert: 22-03-2018
Numer ogłoszenia: 1093863
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie sieci preizolowanej wysokoparametrowej wraz z kanalizacją teletechniczną zasilającej z PWl budynki przy ulicy Inwalidów Wojennych 1-3, 2, 5, 6, 6a, 8, 10 dz. 5/75, 10 dz. 53, 14, 16, Puszkina dz. 16/57, 16/58, Puszkina 2, 5, Wita Stwosza 4ab w Jaworznie.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawierają:

  • Projekt Umowy
  • Projekt Budowlano-Wykonawczy
  • Cztery przedmiary robót, z podziałem na Technologię, Likwidację, Demontaż SWC, Teletechnikę
  • Wytyczne do wykonania sieci cieplnych preizolowanych S.C.E. Jaworzno III Sp. z o.o.

Załączniki do pobrania:

Wybrany wykonawca: PHUP FRIB-EX, 41-710 Ruda Śląska ul. Zdziebkowskiej 1
Informacja o udzieleniu zamówienia: /images/ogloszenia/1093863/wynik/informacja o udzieleniu zamówienia.pdf