Etyczne prowadzenie biznesu

Jako członek dynamicznie rozwijającej się Grupy TAURON stoimy przed wyzwaniem budowania spójnej kultury organizacyjnej. Założone cele biznesowe chcemy realizować zgodnie ze wspólnie wypracowanymi wartościami etycznymi dla całej Grupy. W SCE Jaworzno III Sp. z o.o. obowiązuje Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu Grupy TAURON, który stanowi zbiór wartości i zasad, którymi kierujemy się każdego dnia. Jest naszym zobowiązaniem do postępowania w sposób etyczny i zapewniający przejrzystość w każdej sytuacji, z którą przychodzi nam się zmierzyć. Podstawą przyjęcia Kodeksu było przekonanie, że odpowiedzialne i przejrzyste postępowanie w biznesie jest warunkiem zrównoważonego rozwoju. 

Aby zapewnić przestrzeganie zasad etyki i propagowanie wspólnych wartości, w SCE Jaworzno III Sp. z o.o. została powołana Komisja Etyczna.

W ramach Komisji Etyki funkcjonują dwie Podkomisje:

a) Podkomisja wewnętrzna, której członków powołuje i odwołuje Zarząd SCE Jaworzno III Sp. z o.o., jednocześnie wskazując Przewodniczącego Podkomisji:

Uchwałą nr 21/X/2022 Zarządu SCE Jaworzno III Sp. z o.o. z dnia 6 lipca 2022 roku powołana została Komisja Etyczna w składzie:

Andrzej Pich - Przewodniczący Podkomisji

Grażyna Erd - Wiceprzewodniczący Podkomisji

Michał Wójcicki - Członek Podkomisji

b) Podkomisja grupowa, składająca się z:

- ośmiu członków wskazanych spośród przedstawicieli związków zawodowych działających w Grupie TAURON w ramach Rady Społecznej Grupy Kapitałowej TAURON.

- ośmiu przedstawicieli Pracodawców. Przedstawicieli Pracodawców wskazuje Zarząd TAURON jednocześnie wyznaczając Przewodniczącego Podkomisji.

Pracownik ma prawo wyboru Podkomisji, która ma rozpatrywać dane zgłoszenie.

Do Komisji Etyki mogą wpływać zgłoszenia w sprawie naruszenia Zasad Etyki lub w sprawie podejrzeń takiego naruszenia, w szczególności w sprawie Mobbingu i Dyskryminacji oraz wnioski o podejmowanie działań naprawczych z nimi związanych:

a) w formie pisemnej, poprzez przedłożenie zgłoszenia któremukolwiek z członków danej Podkomisji lub wysłanie do nich zgłoszenia pocztą,

b) za pośrednictwem służbowej poczty elektronicznej Pracownika dokonującego zgłoszenia na służbową skrzynkę e-mailową któregokolwiek z członków danej Podkomisji,

c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e–mail Podkomisji grupowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Powyższe zgłoszenie, powinno być złożone na formularzu (link do formularza).

Ponadto Pracownicy mogą zgłaszać naruszenia Kodeksu odpowiedzialnego biznesu na kilka sposobów:

  • wrzucając anonimową wiadomość do specjalnej skrzynki oznaczonej napisem „Etyka” znajdującej się  w siedzibie SCE na Al. Tysiąclecia 7 w Jaworznie, obok tablicy informacyjnej na pierwszym piętrze biurowca;
  • składając stosowne pismo bezpośredniemu przełożonemu;
  • składając stosowne pismo Koordynatorowi ds. Zgodności w SCE Jaworzno III Sp. z o.o.;
  • składając stosowne pismo Komisji Etyki;
  • poprzez formularz zgłoszenia nadużycia znajdującego się na stronie internetowej www.tauron.pl (link do formularza).

Każdy pracownik SCE zgłaszający naruszenie do wyjaśnienia Komisji Etycznej jest chroniony i jeśli pragnie zachować anonimowość, musi ona zostać mu zapewniona.