Dystrybucja ciepła w obszarze miasta Jaworzna

Głównym obszarem działalności Spółki jest miasto Jaworzno i jego okolice. Energia cieplna w około 98% pochodzi z Elektrowni Jaworzno II. Jest to ciepło otrzymywane w ekologicznej technologii skojarzonego wytwarzania ciepła i prądu. SCE Jaworzno III Sp. z o. o. dysponuje mocą cieplną ok.145 MW.

Ciepło dostarczane jest do ok. 20 tys. mieszkań, łączna powierzchnia ogrzewana wynosi 1 260 tys. m2.

Analiza pracy sieci ciepłowniczych w roku 2020

Analiza pracy sieci ciepłowniczych zasilanych z kotłowni w roku 2020

magistrala_cieplownicza_sce3.jpg