Ogłoszenie nr 2022_001 (Sprzedaż praw użytkowania wieczystego działek gruntu nr: 1341, 1342, 1343 obręb 165)

Data publikacji ogłoszenia: 24-05-2022
Termin składania ofert: 08-07-2022
Numer ogłoszenia: 2022_001
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Sprzedażą objęte jest prawo użytkowania wieczystego działek gruntu nr: 1341, 1342, 1343 obręb 165 (dotychczas działki nr 9, 10, 11, obr. 154) o łącznej powierzchni 1.523 m2. Działki położone są w Jaworznie w rejonie ul. Emilii Plater, w województwie śląskim.

Załączniki do pobrania:

Link do Geoportal.gov.pl