Ogłoszenie nr 2021-15983-31039

Informujemy, że w dniu 18.02.2021 nastąpiła aktualizacja ogłoszenia.

Data publikacji ogłoszenia: 11-02-2021
Termin składania ofert: 08-03-2021
Numer ogłoszenia: 2021-15983-31039
Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa odcinka wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej na dz. nr 2805, 3769, 3768, 3947,3945 obręb 0009 przy ul. Baczyńskiego w Sosnowcu wraz z demontażem nadziemnej sieci ciepłowniczej na dz. nr 4831, 4832, 3945, 3947,3768, 3769,2805 obręb 0009 w Sosnowcu.

Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawierają:

  • Projekt Umowy
  • Projekt Budowlano-Wykonawczy
  • Przedmiary robót
  • Wytyczne do wykonania sieci cieplnych preizolowanych S.C.E. Jaworzno III Sp. z o.o.

Załączniki do pobrania:

Wybrany wykonawca: PPUR ELMAR M.J.M Rudniccy S.C., ul. Kościuszki 134a, 32-540 Trzebinia
Informacja o udzieleniu zamówienia: /images/ogloszenia/2021-15983-31039/wynik/Informacja.pdf
PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jeden z potencjalnych Wykonawców zadał pytania:

  1. Czy do oferty należy dołączyć również kosztorysy na wykonanie sieci ciepłowniczej?
  2. Czy do oferty należy dołączyć również kosztorysy na wykonanie robót demontażowych?
  3. Czy dopuszczają państwo możliwość realizacji w pełni zadań części "A" i części "B" w roku 2021?
  4. W załączniku 5 do SWZ PTBW (Część opisowa do Projektu Budowlanego Wykonawczego pkt. 6.3 Technologia wykonania sieci) znajduje się zapis: „łuki (kolana) oryginalne, formowane na zimno, zgodne z PN-EN 448, od 90° do 15° o promieniu gięcia R=2,5D”. W związku z powyższym prosimy o odpowiedź na pytanie czy Zamawiający dopuszcza użycie kolan o promieniu gięcia 1,5D?

Odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1 i Ad. 2

SCE nie wymaga kosztorysów w chwili składania ofert. Kosztorysy będą wymagane w momencie,  gdy zostanie wybrany Wykonawca Zadania. Kosztorysy sporządzone w oparciu o przedmiary SCE Jaworzno będą załącznikami do zawartej umowy.

Ad. 3

Kolejność budowy w postępowaniu  określona jest w następujący sposób: w 2021 roku Część B
w terminie do 17.09.2021 według umowy z zapłatą, oraz Cześć A  do 30.06.2022 roku według umowy z zapłatą. Dopuszcza się zatem możliwość realizacji również części „A” zadania w 2021 roku  jednak
z zastrzeżeniem (wg projektu Umowy), że Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę za dostarczone materiały oraz wykonane roboty dla części  A nie wcześniej niż w Styczniu 2022 roku po spełnieniu czynności odbiorowych.

Ad. 4

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza użycia kolan o promieniu gięcia 1,5D . Należy się trzymać opracowania projektowego czyli R= 2,5 D.